Om brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny motsvarighet till Heta arbeten, för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och är anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg-, tak- eller industriarbete. 

Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats samt kunskapen och verktygen för att kunna planera, bemöta och hantera dessa på ett säkert sätt. 

Vem är kursen för?

Utbildningen är för dig som ska utföra ett arbete där det finns en risk för brand; till exempel svetsning, skärning, lödning eller torkning. Detta för att arbetet ska kunna utföras brandsäkert.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor eller värme ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs av försäkringsbolagen och beställare.

Dokumentation – Certifikat:

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor och gäller i 5 år. Möjlighet att koppla samman utbildningscertifikatet med ID06 ingår.

Plats

Vi håller till på Mediavägen i Tyresö, men kan självklart även komma till er arbetsplats.