• Ansvar, lagar och regler – tillståndsblankett/app
  • Organisation
  • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor – stall och lantbruk
  • Arbetsmiljö och ansvar, BAS-P/U
  • Riskhantering och konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Individuell kunskapsprövning
  • Praktisk släckövning

Kurser som börjar kl 08 ingår lunch samt fika.

Kurstillfällen som börjar kl 13 ingår endast fika.